Druidzi


Druidzi wywodzą się z mitologii celtyckiej. Byli niezwykle ważnym elementem życia politycznego i religijnego. Uważano, że wywodzą się od samych bogów. Pełnili role kapłanów, uzdrowicieli, wróżbitów lub bardów. Aby zostać druidem, należało przyjmować nauki przez 20 lat.

Wszystkie ceremonie druidów odbywały się w pięknych miejscach, ukształtowanych przez naturę - w zagajnikach, na wzgórzach. Druidzi posiadali moc sprowadzania burz i trzęsień ziemi. Mogli też przepowiadać przyszłość, ale nie mogli jej zmieniać.

Niestety druidzi nie spisywali swej wiedzy, przekazywali ją tylko ustnie. Dlatego do dziś przetrwały tylko strzępki informacji o tych tajemniczych postaciach.
 

 

Komentarze