Diabeł Osmółka

Diabeł Osmółka był patronem wędrownych grajków i poetów. Skory do psot czart chętnie pojawiał się w towarzystwie kobiet. Szeptał im do ucha czułe słówka, często nakłaniając do próżności. Doskonale potrafił wzbudzić w niewiastach ich zbuntowaną naturę i namawiał je do małżeńskich awantur.

Pod wpływem Osmółki kobiety stawały się kłótliwe i zrzędliwe. Mężowie nie mieli pojęcia, dlaczego ich spokojne i łagodne żony stawały się nagle nie do zniesienia. A zadowolony czart tylko przyglądał się kolejnym kłótniom, śmiejąc się w głos. I w międzyczasie podsuwał poetom kolejne wersy wierszy, a grajkom nucił do ucha nowe melodie.

Komentarze