Magiczne ciekawostki: Wakah-chan, czyli Drzewo Świata według Majów

Wakah-chan, Drzewo Świata, to kluczowy element mitologii Majów, a dosłowne tłumaczenie jego nazwy to "podniesione niebo".

Drzewo Świata jest osią wszechświata, po której przemieszczają się dusze zmarłych. Łączy ono trzy światy: górny, dolny i środkowy. Korzenie Wakah-chan sięgają w głąb ziemi, do świata podziemnego, zaś korona znajduje się w niebiańskim królestwie. 

W świecie środkowym znajdują się również cztery mniejsze drzewa. Oznaczają one cztery kierunki i każdy z nich oznaczony jest innym kolorem. Południe to kolor żółty, północ - biały, zachód - czarny, a wschód - czerwony. Te cztery barwy to także kolory ziaren kukurydzy, z których zostali stworzeni pierwsi ludzie.

Majowie wierzyli również, że w cieniu Drzewa Świata odpoczywały dusze samobójców, którymi opiekowała się bogini Ixtab.


Komentarze