Ciekawostka: Indiańskie kalumety

Kalumety to święte fajki Indian. Najbardziej znane są jako fajki pokoju, ponieważ poza znaczeniem religijnym odgrywały istotną rolę w sferze politycznej. 

Dla rdzennych mieszkańców Ameryki tytoń jest symbolem cudu stworzenia, a poprzez jego palenie Indianie okazują szacunek Wielkiemu Duchowi. Wraz z dymem unoszą się wszystkie myśli, pragnienia i modlitwy osoby palącej fajkę i wędrują prosto do Wielkiego Ducha. Jeśli człowiek ten jest dobry i prawy, może liczyć na pomoc i nagrodę.

W polityce zaś fajka odgrywała istotną rolę podczas zawierania traktatów pomiędzy indiańskimi plemionami a osadnikami ze Starego Świata. Palenie fajki pokoju oznaczało zgodę na budowanie przyjaźni i porozumienia pomiędzy kulturami. Odmowa wzięcia udziału w takiej ceremonii była dla Indian wielką zniewagą.

Komentarze