Magiczne ciekawostki: Rodzanice

Według wierzeń słowiańskich rodzanice to demony przeznaczenia. Brat Rudolf, francuski mnich z klasztoru cysterskiego w Rudach koło Raciborza, pisał o nich w swoim "Katalogu magii" tak: "Składają ofiary owym trzem siostrom, które poganie nazywają Clotho, Lachesis i Atropos, aby im użyczały bogactwa."

Gdy narodziło się dziecko, rodzanice pojawiały się przy jego kołysce o północy, trzy dni po jego narodzeniu. Ponieważ miały wyznaczyć los noworodka, domownicy starannie przygotowywali się na przyjęcie sióstr. Przygotowywano ucztę, suto zastawiając stół, a dziecko oblekano w białe szaty.

Godnie przyjęte Rodzanice często były łaskawe i zapewniały dziecku spokojne, szczęśliwe życie.


Komentarze